SERVEIS

 

Butlletí 94   [1 d'abril de 2005]

No és casualitat que parlem d'EDUCACIÓ.

D'entrada és un dels elements bàsics de la política del país, per altra banda és un element que està en redefinició.Podem, per simplificar, dividir l'educació en tres àmbits: el formal (als centres educatius), l'informal (a les famílies) i el no formal (a l'entorn social). El pes que tenen cadascun d'ells ha variat substancialment. A l'administració, tant local com nacional, se li estan delegant funcions que en altres temps assumien l'escola o les famílies. També a l'escola li passa el mateix i també les famílies es troben en una situació semblant. Reflexionar sobre l'educació i fer-ho conjuntament amb la intenció de donar respostes, optimitzant els recursos, és una tasca essencial per millorar el FUTUR i si ho fem TOTS JUNTS, millor.Cal afrontar aquest diàleg des d'una perspectiva global: l'educació ha d'amarar qualsevol acció duta al poble. Des de l'escola a la millora dels serveis, des del nou institut i biblioteca a la disciplina urbanística, des de l'oferta formativa a joves a l'activitat cultural, des de les activitats per conciliar la vida laboral i familiar a la promoció econòmica...Tots hi estem implicats, som-hi.

 

Ajuntamentdeteia