SERVEIS

Teià posa en marxa un servei de taxi a demanda a 2 euros per trajecte

taxi a demandaL’Ajuntament de Teià i el col·lectiu local de taxistes han signat aquest migdia un conveni per posar en marxa un servei de transport a demanda per facilitar els desplaçaments amb origen i destinació dins el municipi a un preu assequible. Aquesta nova prestació entrarà en funcionament el pròxim dilluns, dia 13 de novembre, i se’n podran beneficiar tots els residents al poble amb un grau de mobilitat reduïda superior al 33%, així com totes les persones majors de 65 anys.

Preu públic i cost real
L’usuari haurà de pagar 2 euros per cada desplaçament. Es tracta, però, d’un preu bonificat, ja que l’Ajuntament subvenciona el servei a raó de 4 euros per trajecte fins a completar a través d’una liquidació mensual al gremi de taxistes els 6 euros en què s’ha establert el cost real del servei.

Millora de la cohesió i l’accessibilitat
Els objectius del servei són millorar l’acessibilitat de determinats veïnats i col·lectius a la xarxa pública de transports i d’equipaments bàsics, així com oferir un alternativa de transport competitiva a la dependència del vehicle privat.

Per a l’alcalde Andreu Bosch, que és alhora el titular de l’àrea de Mobilitat, “es tracta de la millor fórmula per superar les limitacions que té el servei d’autobús a causa de l’extensió de urbanitzada del terme municipal, de les seves dificultats orogràfiques i de la llunyania relativa d’alguns serveis bàsics. D’aquesta manera, millorem també la cohesió social del municipi en apostar pel transport de proximitat i en estendre el dret al transport als col·lectius més vulnerables”.

Perfil d’usuaris
El servei té com a destinataris les persones majors de 65 anys i les persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa acreditada superior al 33%. En tots dos casos, els destinataris hauran de residir i estar empadronats al municipi, per la qual cosa l’Ajuntament podrà efectuar les comprovacions oportunes.

Horaris
El servei es prestarà tots els dies feiners, de dilluns a divendres, entre les 8h i les 20 h, ininterrompudament. El servei es regirà pel calendari de festes locals.

Origen i destinació
El servei únicament cobrirà la recollida de l’usuari des del domicili –o, en el seu defecte, el lloc indicat en el moment d’efectuar la reserva– i algun dels següents equipaments: Ajuntament (Pere Noguera, 12), Mercat Municipal (pl. Catalunya), Centre de Salut (pl. Cooperativa), Prefectura de la Policia Local (pg. La Riera, 120), Casal de la Gent Gran o Serveis Socials Bàsics (pg. La Riera, 90) i Poliesportiu Municipal (c. Josep Puigoriol, 68); així com qualsevol de les parades de la xarxa regular de les dues línies de bus C15 (Teià-Ocata) i C8 (Teià-Barcelona, per Vallbellida i el camí d’Alella).

El servei també es prestarà en sentit invers: de l’equipament o parada de bus fins al domicili particular, tret de les parades de bus ubicades fora del terme municipal, ja que la normativa sectorial no permet recollir ningú fora del municipi d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

taxi a demanda 02Reserva prèvia
Per fer ús del servei, caldrà que la persona interessada efectuï prèviament la corresponent reserva a l’Ajuntament, ja sigui telefònicament o per correu electrònic, de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h, tret dels dies festius.

Diàriament, l’Ajuntament, mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), compilarà les dades dels usuaris i les trametrà al col·lectiu de taxistes per tal que aquest pugui organitzar la prestació dels serveis sol·licitats.

Per poder planificar i garantir el servei, les reserves s’hauran de produir amb la màxima antelació possible i hauran de fer-se obligatòriament, com a mínim, el dia anterior a la demanda d’utilització.

Per validar la reserva, la persona sol·licitant haurà de facilitar les dades següents: nom i cognoms, adreça del domicili, destinació, hora de recollida i telèfon de contacte. En cas d’utilitzar cadira de rodes també s’haurà de notificar.

Qualsevol servei prestat al marge d’aquest circuit no revestirà el caràcter de servei a demanda i, com a tal, no serà reconegut per l’Ajuntament a efectes de rescabalament econòmic.

Compartició de vehicle
S’admet la compartició del servei de transport a demanda per part de diversos usuaris, sempre que realitzin el mateix trajecte tant en l’origen com en la destinació, sense que aquesta pràctica doni dret a cap increment ni en el cost del servei ni en el preu repercutit a l’usuari.

S’admet, igualment, que els discapacitats físics que siguin menors d’edat puguin viatjar acompanyats d’un familiar o persona adulta que n’estigui al càrrec, sense incórrer en cap increment de cost o de preu.

Bona acollida
El taxi a demanda ja funciona en altres municipis com Alella des del 2010 o Pineda des del 2015 amb molt bona acollida, tant per part dels usuaris com dels professionals del taxi ja que també és una manera de donar a conèixer el col·lectiu que presta el servei i facilitar-li nous clients.

En aquests moments, la flota de taxis que operen amb llicència municipal és de tres vehicles, els titulars dels quals són Francesc Cañete, David Centeno i Manuel Llaveria.


Ajuntamentdeteia