Divuit propostes competiran per 100.000 euros


VotacionsEl passat 3 de juliol, la Regidoria de Participació Ciutadana va donar a conèixer en una audiència pública les propostes finalistes de l’edició dels pressupostos participatius del bienni 2024-2025.

Durant la sessió es van presentar i comentar tots els suggeriments formulats per la ciutadania, incloent-hi tots aquells que van ser desestimats perquè no complien els requisits fixats a les bases de la convocatòria.

Opcions finalistes

Al final, les propostes seleccionades n’han estat divuit. Us les presentem a continuació, ordenades d’acord amb l’import de la inversió, de major a menor.

Tanmateix, en aquesta fase inicial, es tracta únicament de valors aproximatius, ja que l’estimació econòmica definitiva no es podrà fer fins al moment de la redacció dels projectes o de l’execució dels encàrrecs.

- Instal·lar enllumenat públic i crear una vorera als carrers de Josep Puigoriol i Joan XXIII, 100.000 euros.

- Iniciar la fase de participació per dissenyar un parc a can Llaurador que esdevingui un espai de trobada per a infants, famílies i joves, 80.000 euros.

- Netejar de dalt a baix el parc infantil de can Godó i restringir-hi l’accés als adults, 32.000 euros.

- Condicionar l’eixida de les aules d’infantil de l’Escola El Cim com a espai d’experimentació, 18.000 euros.

- Arranjar els vestidors del camp de futbol, 13.000 euros.

- Equipar la graderia del camp de futbol amb un sostre per protegir els espectadors del sol i la pluja, 18.000 euros.

- Soterrar els cables del carrer de Montserrat per millorar l’accessibilitat de les voreres, 18.000 euros.

- Elaborar un pla de vialitat (estudi i senyalització horitzontal i vertical) dels carrers de la Vinya, Castell, Vallmora i Rials, 16.000 euros.

- Equipar el Casal de Joves amb mobiliari exterior (pèrgola, bancs i cadires) per suportar la calor, 15.000 euros.

- Adquirir una pantalla i un projector exterior per fer activitats nocturnes al Casal de Joves, 10.000 euros.

- Instal·lar una “cúpula geodèsica” o estructura de fusta al pati de l’Escola Bressol Municipal (EBM) Els Galamons per fer-la servir com a cabana i rocòdrom exterior, 9.500 euros.

- Delimitar amb pintura tres espais de joc diferenciats a la pista exterior de l’Escola El Cim per tal d’afavorir la multidisciplinarietat esportiva del cicle de primària, 9.200 euros.

- Comprar un equip de so portàtil complet (amb dos altaveus, micròfons, peus, els cables corresponents i una taula de so) per al Casal de Joves, 7.000 euros.

- Naturalitzar el pati gran de l’Escola El Cim i crear un espai “tipus àgora” amb arbres en edat adulta que proporcionin ombra a curt termini amb l’objectiu, 4.800 euros.

- Pintar un mural amb l’skyline de Teià al mur exterior del Casal de la Gent Gran de ca la Cecília que es veu des de la Riera, 4.000 euros. En cas de no ser possible aquí, es proposa fer-lo a la paret de darrere de la marquesina del Mercat o “a una paret adient i visible”.

- Senyalitzar amb pintura viària les línies d’aparcament en bateria del carrer de Folch i Torres per optimitzar-ne la capacitat, 1.700 euros.

- Equipar el Casal de Joves amb una PS5 i una Nintendo Switch, 1.000 euros.

- Col·locar més bancs al parc del Mirador, 650 euros.

Votació en línia

Fins al 19 de juliol, tots els veïns i veïnes de Teià que tinguin més de 14 anys podran votar per via telemàtica a través de la plataforma digital Participa 311, clicant en aquest enllaç.

Mecanisme

En tots els supòsits, la persona haurà d’estar empadronada a Teià i haurà d’identificar-se amb el DNI, amb la targeta de residència o el passaport.

Com sempre, es podrà votar una sola vegada, però marcant tantes opcions com cadascú vulgui fins a exhaurir els 100.000 euros pressupostats. Per això és molt important establir l’ordre de prioritat de cada proposta.

Projectes estimats

Durant la fase de presentació de propostes, se’n van rebre quatre que l’Ajuntament ja té previst executar d’ofici:

- Equipar l’EBM Els Galamons amb un lavabo amb pica amb entrada pel pati i per la sala de psicologia per donar servei a les famílies que fan ús del pati obert de 17 a 18h. Resposta: “El lavabo quedarà incorporat en el projecte d’ampliació del centre.

- Instal·lar cartells dissuasius contra els excrements de gos a l’aparcament sense asfaltar del camp de futbol, l’skatepark i els voltants de l’Escola El Cim. Resposta: “L’Ajuntament ja els té encarregats per posar a diferents llocs del poble”.

- Col·locar una cartellera municipal davant del carrer Montserrat. Resposta: L’Ajuntament té previst substituir-les totes per unes de noves i s’aprofitarà per posar-n’hi una”

- L’agrupació Amics del Tren demana una barana per a les escales de la nova seu. Resposta: “Se’n posarà una com a obligació en un equipament municipal”.

Propostes descartades

Finalment, la Comissió tècnica ha rebutjat les propostes que no complien alguns dels requisits establerts al reglament de Participació Ciutadana. A continuació podeu llegir les respostes raonades de l’Ajuntament:

- Disposar d’un servei de pediatria al Consultori Local. Raó: L’estratègia d’atenció primària i comunitària és competència del Departament de Salut de la Generalitat.

- Crear un camí escolar des del carrer de Joan XXIII fins al carrer Josep Puigoriol. Raó: El pressupost d’aquest projecte suposaria una inversió de 238.000 euros, la qual cosa sobrepassa els 100.000 euros disponibles.

- Millorar els itineraris escolars amb dues actuacions: instal·lar bancs i papereres en el camí de la Biblioteca que travessa el parc de can Llaurador, i fer rampes als pas de vianants a l’entorn de l’Escola El Cim i l’EBM Els Galamons. Raó: Es descarta perquè els camins escolars s’han treballat en el marc del Consell d’Infants.

- Realitzar millores urgents i immediates a l’edifici de cal Senyorcinto que garanteixin la conservació del patrimoni i la seguretat de les persones usuàries, sense esperar una hipotètica rehabilitació. Raó: La proposta depassa l’àmbit d’actuació dels pressupostos participatius, ja que seria necessària l’aportació econòmica d’altres administracions.

- Instal·lar un aparcament antirobatori de bicicletes al tram baix del passeig de la Riera per fomentar l’ús del transport públic i sostenible. Raó: Se n’ha valorat la possibilitat i no seria viable perquè “els aparcaments tipus box es gestionen mitjançant una App d’una empresa especialitzada”.

- Adquirir dos mòduls prefabricats per crear un hort lúdic al pati de primària de l’Escola El Cim per afavorint l’accessibilitat dels infants amb diversitat funcional. Raó: “Es considera que no fa falta, ja que existeix un hort a nivell de terra en el qual poden participar tots els alumnes”.

- Netejar la zona boscosa situada entre els carrers del Desmunt i can Pau Valls. Raó: El projecte sobrepassa els 100.000 euros pressupostats, i tindria un cost estimat de 136.000 euros.

- Adequar sengles sorrals als parcs de can Godó i Vallvellida per estimular la psicomotricitat i socialització dels infants. Raó: Es descarta aquesta opció pels riscos associats a la brutícia i els excrements de fauna i mascotes.

- Crear un parc infantil amb guingueta a l’antiga cavallerissa situada entre la biblioteca i el carrer Eric R. Svensson, a la Plana. Raó: Se’n descarta l’opció per l’existència d’altres parcs.

- Construir tres gegants nous –el llibert Epictet, la seva muller Arethusa i el prohom romà Luci Pedani Clement– per donar a conèixer la història de Teià i del celler romà de Vallmora. Raó: “Teià ja compta amb uns gegants que representen el poble”.

- Instal·lar una banda reductora de velocitat al carrer de Josep Puigoriol en les immediacions del pas zebra existent per evitar el risc d’atropellament. Raó: “D’acord amb el pla de mobilitat, aquest pas de vianants està ben situat”.


Ajuntamentdeteia