La Generalitat aixeca l’emergència per sequera


excepcionalitatAhir dimarts, el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va anunciar la fi de l’escenari d’emergència en els 202 municipis de les comarques de Barcelona i Girona que s’abasteixen d’aigua de les conques internes de Catalunya.

La mesura serà efectiva el proper dilluns, dia 13, un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir de llavors es tornarà a la fase d’excepcionalitat. “És un estadi que ens permet guanyar temps i tenir més marge de maniobra per continuar estalviant aigua sense aplicar les mesures més restrictives”, va dir Mascort.

La Comissió Interdepartamental de Sequera ha acordat aquest canvi arran de la recuperació de les reserves d’aigua gràcies a les pluges de les darreres setmanes. Actualment, el nivell dels cinc embassaments del sistema Ter-Llobregat se situa al 24,13%, amb una tendència creixent gràcies a les precipitacions i al desgel.

Recursos no convencionals

La situació d’excepcionalitat permetrà disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres, en comptes dels 200 litres de la situació d’emergència.

Catalunya se situa, per tant, en la mateixa situació que l’estiu passat, “però molt millor preparats com a país”, segons el conseller. “Si el maig del 2023 el 65% de l’aigua que consumíem era dels embassaments, ara representa només el 50% perquè hem augmentat la disponibilitat de recursos procedents de la dessalinització i la regeneració”.

Mesures d’estalvi

El conseller va destacar “els esforços de la societat i els sectors econòmics per avançar cap a una gestió més eficient de l’aigua” i va detallar les obres i inversions realitzades amb aquesta finalitat, així com els ajuts concedits als ajuntaments i a la pagesia. En total, la Generalitat hauria destinat més de 450 milions d’euros en infraestructures i subvencions.

Segons els càlculs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la situació d’excepcionalitat es podrà mantenir fins a finals d’any sempre que es mantinguin les mesures d’estalvi següents:

- Prohibició de regar de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes, que es farà gota o a gota o en regadora).

- S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques.

- Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

- Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

- Resta prohibit l’ús estètic de l’aigua en fonts ornamentals.

- La neteja de vehicles només és permesa en establiments autoritzats.

Piscines

En situació d’excepcionalitat no es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Tampoc no es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí en tinguin, ho hauran de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius i les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris.

A més, als centres educatius es permet l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

pdf Restriccions_excepcionalitat.pdf 437Kb Downloads: 17

Ajuntamentdeteia