La Generalitat rebaixa les restriccions per sequera


estat alerta sequeraDes del 28 de juny, els 202 municipis catalans que s’abasteixen d’aigua del sistema Ter-Llobregat han sortit de l’estat d’excepcionalitat per sequera i han tornat a la fase d’alerta, com havia estat fins al febrer de 2023. Això significa que se suavitzen algunes de les restriccions vigents fins ara.

La resolució es va publicar el passat divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, però decisió va ser presa dies enrere per la Comissió Interdepartamental de la Sequera davant “la progressiva recuperació dels volums d’aigua emmagatzemada als embassaments” de les conques internes, que en aquests moments es troben al 37% de la seva capacitat, “fruit dels darrers episodis de pluja”.

Esforç col·lectiu

En l’escenari d’alerta s’estableix un consum de 250 litres per habitant al dia, en lloc dels 230 que corresponien a l’estat d’excepcionalitat. Des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda que aquesta dotació no és en cap cas una assignació personal, si no que engloba tots els usos existents al municipi: domèstics, comercials, industrials, esportius i recreatius. Per tot plegat, l’Ajuntament manté la crida perquè la ciutadania segueixi fent un ús racional de l’aigua

En els darrers mesos, el compromís ciutadà i les millores d’estalvi i eficiència de la xarxa de distribució han mantingut Teià netament per sota del topall mensual assignat durant les fases prèvies d'emergència i d'excepcionalitat: 179 litres per habitant i dia el febrer, 172 el març, 166 l’abril i 167 el maig.

Condicions vigents

Quant al reg:

- El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana.

- El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

- La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

Pel que fa a la neteja de vehicles:

- La neteja de vehicles s’ha de fer en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua.

- Al marge d’aquests establiments, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Quant a piscines:

- Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.

- Es poden reomplir parcialment totes les piscines que disposin de sistemes de recirculació d’aigua en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, així com per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres.

- No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació d’aigua.

Pel que fa a la neteja de carrers:

- Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

pdf Pòster_restriccions_alerta.pdf 494Kb Downloads: 13

Ajuntamentdeteia