Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2024

Imprimir correu electrònic

 

INGRESSOS

Econ Descripció   Previsions inicials

1

Impostos directes.

 

4.005.282,72

2

Impostos indirectes.

 

646.000,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos.

 

1.095.200,00

4

Transferències corrents.

 

2.475.500,00

5

Ingressos patrimonials.

 

101.600,00

7

Transferències de capital.

 

23.500,00

9

Passius financers.

 

2.203.878,70

   TOTAL

 

10.550.961,42

DESPESES

.

 

Econ Descripció  

Crèdit inicial

1

DESPESES DE PERSONAL.

 

3.645.462,20

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

 

4.154.192,71

3

DESPESES FINANCERES.

 

25.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

 

349.901,04

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

 

21.326,77

6

INVERSIONS REALS.

 

2.295.078,70

9

PASSIUS FINANCERS.

 

60.000,00

   TOTAL

 

10.550.961,42

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preupost22


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat