Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Cost de les campanyes institucionals, any 2024

“L’Ajuntament de Teià l'any 2024 no te previstes despeses pròpies de les campanyes institucionals. Tota acció comunicativa s’emmarca dins de la difusió periòdica per xarxes socials, web i el Butlletí municipal.

Tot i això, l’únic element que suposa una despesa diferenciada l' any 2024 és inserció de publicitat en mitjans de comunicació comarcal.  

 

Mitjà

Concepte

Cost

La Clau

Maridatge dels Sentits

435.60 €

 

Cursos de la Unió

356.95 €

 

Setmana Cultural

411.11€

 

La Remor

411.40 €

 

Festa Major

471.90 €

Tribuna Maresme

Maridatge del Sentits

356.95 €

 

Festa Major

356.95 €

El Punt Avui

Maridatge dels Sentits

235 €

Panxing

Maridatge dels Sentits

181.5 €

Poliesportiu Municipal Caminada dels tres pobles 150 €
  Programa infoesports 550 €

Ajuntamentdeteia