Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Tècnics de l'Ens

Secretari Accidental:
Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle

Interventora Habilitada
Anna Moreno Castells

Gabinet d'Alcaldia
Syra Duran


Ajuntamentdeteia