Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Resolucions Judicials

Resolucions Judicials 2023

RE

Organisme

Demandant

Tema

Núm. Resolució

 

2023/8854

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Barcelona

 

MVP

SENTENCIA Nº 279/2022. Recurso contra la liquidación nº 2116000119 sobre IIVTNU.

SENTENCIA Nº 279/2022

 
2023/4066 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Barcelona ADMIN. GRAL DE L'ESTAT SENTENCIA 71/2022. Herència Sentència 71/2022  
 2023/3636 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Barcelona ADMIN. GRAL DE L'ESTAT

Sentència 273-2020 de 06.10.2020. Sancions i disciplina urbanística (Proc.Ordinari)

Sentència 273-2020  
           

Resolucions anteriors

Resolucions judicials 2019

RE

Organisme

Demandant

Tema

Núm. Resolució

Data Resolució

2019/8854

Jutjat Contenciós Admtiu. 8 -BCN

ESG

Peticio execucio sentencia

Sentència núm.281/2014

21/04/2020

2019/4066 Jutjat Contenciós Admtiu. 5 -BCN ADMIN. GRAL DE L'ESTAT Requeriment expedient administratiu procediment ordinari 84/2019 16/5/2019
 2019/3636  Jutjat Contenciós Admtiu. 12 -BCN  SEGUROS CATALANA OCCIDENTE  Requeriment expedient administratiu  Procediment abreujat 74/2019 -1A  8/5/2019
 2019/10533 Tribunal Superior de just. de Cat - nomenament Jutjat/jutgessa de Paunomenament Jutjat/jutgessa de Pau    4/12/2019
           

Resolucions judicials 2020

RE

Organisme

Procediment

Demandant

Tema

Núm. Resolució

Data Resolució

 

2020/7430

Jutjat Contenciós Admtiu. 4 -BCN-

Ordinari 450/2017-E

Delegació Govern a Catalunya

Sentència estimatòria numero 41/2018 contra AJUNTAMENT DE TEIÀ I ******* BOUTIQUE LEGAL, SLPU

Sentència núm. 41/2018

25/06/2019

 

Jutjat Contenciós Admtiu. 4 -BCN-

-

Ajuntament de teià

Recurs apelació sentencia 44/2019

recurs núm. 83/2019

20/10/2020

2021/20

Jutjat Contenciós Admtiu. 14 -BCN-

Abreujat 151/2020-B

Verti Aseguradora Cia Seguros, Talleres Can Ruti, SL

Exp. reclamació danys 

Providència

21/12/2020

2975/20 Jutjat Contenciós Admtiu. 10 -BCN- ordinari 494/2018 ****** Arxivament de causaArxivament de causa Providència 28/05/2020
6060/20 Jutjat Contenciós Admtiu. 1 -BCN- - ******** Recurs contencios 420/2018 - ** contra Liquidació plusvàluaRecurs contencios 420/2018 - ** contra Liquidació plusvàlua Recurs  420/2018 8/10/2020

Resolucions judicials 2021

RE

Organisme

Demandant

Tema

Núm. Resolució

Data Resolució

2021/1159

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Delegació Govern a Catalunya

Factures serveis manteniment camins i jardineria

Sentència núm. 48/2020

21/04/2020

2021/878

Tribunal Cuentas

-

Complement productivitat (nomenament Directora Tècnica)

Providència

01/02/2021

2021/20

Jutjat Contenciós Admtiu. 14 -BCN-

Verti Aseguradora Cia Seguros, Talleres Can Ruti, SL

Exp. reclamació danys 

Providència

21/12/2020

 

Noticies relacionades


Ajuntamentdeteia