Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Cartipàs Municipal

Buscar:
Grup consistorial
Càrrec
Alcaldessa. regidora d’Igualtat i Drets Civils, Urbanisme, Serveis Socials i Atenció a la Ciutadania.
Gent de Teià
Primera tinença d'alcaldia. Regidora d’Igualtat i Drets Civils, Joventut, Seguretat Ciutadana i Serveis de Manteniment
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Segona tinença d'alcaldia. Regidor d’Hisenda i Esports
Gent de Teià
Tercera tinença d'alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Recursos Humans i Ocupació
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Quarta tinença d'alcaldia. Regidora d’Infància i Educació, i Comunicació
Gent de Teià
Regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Sanitat i Salut Pública
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Regidora de Gent Gran, Participació Ciutadana i Cooperació
Gent de Teià
Regidor de Cultura i Patrimoni Històric
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya

Ajuntamentdeteia