Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Retribucions econòmiques

Retribucions membres de la corporació

Gemma Rosell Duran
Alcaldessa. regidora d’Igualtat i Drets Civils, Urbanisme, Serveis Socials i Atenció a la Ciutadania.

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 380,79€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 252,00€
 • Altres comissions: 74,66€

Veure certificat de retribucions

Èrica Busto Navarro
Primera tinença d'alcaldia. Regidora d’Igualtat i Drets Civils, Joventut, Seguretat Ciutadana i Serveis de Manteniment

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Abel Ballesteros Monferrer
Segona tinença d'alcaldia. Regidor d’Hisenda i Esports

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€
Lluís Ribas Domingo
Tercera tinença d'alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Recursos Humans i Ocupació

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Núria Andinyac Lladó
Quarta tinença d'alcaldia. Regidora d’Infància i Educació, i Comunicació

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per a l'any 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Montse Riera i Rojas
Regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Sanitat i Salut Pública

Dedicació de quinze hores setmanals per al 2024, amb una retribució bruta de 787,50 €/mes i les corresponents pagues extres

Veure certificat de retribucions

Montse Tarradas Creus
Regidora de Gent Gran, Participació Ciutadana i Cooperació

Dedicació de quinze hores setmanals per al 2024, amb una retribució bruta de 787,50 €/mes i les corresponents pagues extres

Veure certificat de retribucions

Marià Espel López
Regidor de Cultura i Patrimoni Històric

Dedicació de quinze hores setmanals per al 2024, amb una retribució bruta de 787,50 €/mes i les corresponents pagues extres

Veure certificat de retribucions

Francesc Ribas i París
Regidor. Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Luci Villagrasa Creus
Regidora

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Aleix Corral Orteu
Regidor

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Miguel Ángel Peinado Sánchez
Regidor. Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

David Basi Limiñana
Regidor. Portaveu del grup municipal Partit Popular

Retribucions per assistències a òrgans col·legiats per al 2024:

 • Plenari: 305,92€
 • Comissions Informatives: 74,66€
 • Junta de Portaveus: 74,66€
 • Junta de Govern: 210,00€
 • Altres comissions: 74,66€

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de Comissions Informatives de les quals sigui membre

Veure certificat de retribucions

Dotació als grups polítics:
 

Quantitat fixa

200,00 €/anuals

Quantitat variable

71,40 €/anuals per membre del grup polític


Ajuntamentdeteia