L'Ajuntament informarà la població sobre el risc d’exposició al radó


gas radoEl passat 19 de juny, el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció del PP i JxTeià, transaccionada per la resta de grups, “sol·licitant la implementació d’un programa que permeti descartar la presència de gas radó al terme municipal” i, en cas contrari, “adoptar les mesures adequades per minimitzar-ne l’impacte en la salut de la població”.

La moció –que podeu descarregar en format PDF al peu d’aquesta notícia– pren com a model un acord plenari de l’Ajuntament del Masnou, que “ja ha començat a fer alguns treballs de mesuraments en equipaments municipals a càrrec de l’Associació Catalana contra el radó i ha pres precaucions al respecte”.

El portaveu popular, David Basi, va llegir-ne el text. A la part expositiva s’explica que el radó “és un gas radioactiu que es produeix de manera natural” i que “sorgeix de la desintegració de l’urani contingut en algunes pedres, com el granit”.

L’evidència científica demostra l’associació entre l’exposició a radó en ambients interiors i el càncer de pulmó, per la qual cosa és considerat “un problema per a la salut pública” per diverses agències i organismes internacionals. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), per exemple, estima que entre el 3 i el 14% dels casos de càncer de pulmó són atribuïbles al “radó residencial”. D’acord amb aquestes xifres, el radó representa la segona causa de càncer de pulmó després del tabac i la primera en persones no fumadores.

Campanya informativa

El radó que emana del sòl penetra en les edificacions a través dels porus, esquerdes i fissures de les fonamentacions. En general, la seva presència disminueix en els pisos superiors, tot i que de vegades poden trobar-se concentracions elevades a causa dels materials de construcció, les aixetes d’aigua corrent i l’efecte xemeneia.

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) identifica les zones amb un percentatge significatiu d’edificis residencials amb concentracions superiors a 300 Bq/m³. A partir del mapa del potencial de radó, es determinen les “zones d’actuació prioritària”. És el cas de Teià i de tota la comarca del Maresme.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) obliga a aïllar les noves construccions i a partir de juny serà obligatori, en els municipis de la zona 2, fer mesuraments en tots els llocs de treball situats en soterranis o plantes baixes. Tenint en compte el radó és indetectable per a l’ésser humà perquè no té olor, color, ni gust, el text aprovat proposa:

- “Instar l’equip de govern perquè elabori i aprovi un programa municipal transversal que permeti concretar l’existència i concentració de gas radó, així com les mesures per minimitzar el seu impacte en la salut dels veïns i veïnes”.

- “Demanar a l’Ajuntament que iniciï, d’urgència, una campanya informativa i d’assessorament a la població amb l’objectiu de conscienciar sobre la perillositat de la inhalació continuada del gas”, així com “fer pública la moció i els seus acords mitjançant els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament: xarxes socials, pàgina web i Butlletí Municipal”.

L’Ajuntament també “posarà a disposició dels veïns i veïnes informació sobre empreses especialitzades en el mesurament” del radó residencial.

L’alcaldessa, Gemma Rosell, va explicar les gestions realitzades fins ara amb la Diputació de Barcelona i es va comprometre a facilitar un llistat d’empreses i a informar de les passes a seguir a través del web. “Els preus que tenim són molt assequibles”, va assegurar. Pel que fa als equipaments i edificis públics, l’alcaldessa va concretar que “es faran mesuraments en llocs estratègics que considerem urgents durant la tardor-hivern, ja que s’han de fer amb les finestres tancades”.

pdf Moció_gas_radó.pdf 152Kb Downloads: 19

Ajuntamentdeteia