Poliesportiu Municipal El Cim

Lloguers, preus i serveis complementaris

PREUS 2023-2024

Matrícules i quotes

- Matrícula en donar-se d’alta: 30 € (gratuïta per a menors de 18 anys)
-  Quota abonament mensual: 36,50 €/mes 
-  Quota abonament cap setmana: 15 €/mes
-  Quota   manteniment: 12 €/mes
-  Dipòsit pulsera d’accés: 5 €
Entrada puntual d’1 dia: 6 €/dia

Activitats dirigides infantils

- Assegurança anual obligatòria: 12 €/any
-  1 h activitat setmanal al mes: 18 €
-  1,5 h activitat semanal al mes: 19 €
-  2 h. activitat setmanal al mes: 21 €
-  3 h. activitat setmanal al mes: 25 €
-  4,5 h. activitat setmanal al mes: 28 €

Descomptes especials (no acumulatius)

Cal acreditar documentació vigent.

-Familiars en relació de parentiu 1r grau

2n membre: 10% dte.
3r membre: 15% dte.
4rt membre: 25% dte.

- Aturats (cal justificant trimestral ): 25% dte.
- Famílies monoparentals: 25% dte.
- Famílies nombroses (+3 nens/es): 25% dte.
- Familiars horari act.Inf.16:30 a 18h.: 25% dte.
- Joves de 14 a 29 anys: 30% dte.   
- Gent Gran (des dels 65 anys): 50% dte.
- Discapacitats: 50% dte.

Observacions:

*Taxa pública establerta. Consulteu horaris de disponibilitat.

*L’usuari responsable ha de ser major de 16 anys.


Ajuntamentdeteia