Poliesportiu Municipal El Cim

NORMATIVA D’ÚS DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL EL CIM

1. Tothom qui accedeixi a l’ instal·lació ha de respectar les normes d´us i comportar-se amb la màxima correcció i respecte envers als altres.

2. És obligatori l’ús de calçat esportiu i roba adequada per a la pràctica esportiva.

3. No  es  podrà accedir a les zones esportives amb el mateix calçat que s’hagi utilitzat pel carrer.

4. Per raons d’higiene s’ha de portar una tovallola per  a utilitzar a les màquines i a sobre dels matalassos.

5. L’escalfament es prepara l’organisme per a l’activitat que hem de realitzar. Per aquest motiu s’aconsella no entrar a les classes 10 minuts després del seu inici.

6. És molt important no marxar abans que finalitzi l’activitat, ja que evitarem possibles lesions.

7. Quan es faci un mal ús del material o de la instal·lació, qualsevol treballador o tècnic podrà prohibir l’entrada al poliesportiu.

8. Es prega a tots els usuaris del Pavelló, que respectin tots els senyals i indicacions per a la seva millor conservació. Qui no en faci cas, se li exigirà l’abandonament del recinte.


Ajuntamentdeteia