Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Cartipàs Municipal

Buscar:
Grup consistorial
Càrrec
Alcaldessa. regidora d’Igualtat i Drets Civils, Urbanisme, Serveis Socials i Atenció a la Ciutadania.
Gent de Teià
Primera tinença d'alcaldia. Regidora d’Igualtat i Drets Civils, Joventut, Seguretat Ciutadana i Serveis de Manteniment
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Segona tinença d'alcaldia. Regidor d’Hisenda i Esports
Gent de Teià
Tercera tinença d'alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Recursos Humans i Ocupació
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Quarta tinença d'alcaldia. Regidora d’Infància i Educació, i Comunicació
Gent de Teià
Regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Sanitat i Salut Pública
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Regidora de Gent Gran, Participació Ciutadana i Cooperació
Gent de Teià
Regidor de Cultura i Patrimoni Històric
Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya
Regidor.
Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya
Junts per Teià
Regidor. Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Partit dels Socialistes de Catalunya
Regidor. Portaveu del grup municipal Partit Popular
Partit Popular

Ajuntamentdeteia