Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

100 dies de govern i un càrrec de confiança

El govern municipal ha incorporat un càrrec de confiança. Entenem la dificultat que suposa per l’alcaldessa mantenir la seva professió alhora que s’assumeix el càrrec, però ens oposem a la contractació d’un càrrec de confiança. L’actual alcaldessa, en presentar-se, ja era coneixedora de la dificultat de compaginar el càrrec amb una feina al 100%. En canvi, es va estalviar prou d’anunciar durant la campanya que s’assignaria un càrrec de confiança en cas de governar. Que a 100 dies de començar el mandat, sense cap circumstància ni projecte extraordinari, amb vuit regidors assumint les tasques de govern de manera col·legiada, calgui un càrrec de confiança, vol dir que hi ha un problema greu de falta de compromís i dedicació per part d’aquest govern. O bé que aquest càrrec de confiança, que és un càrrec polític no electe designat a dit per fer tasques polítiques de govern, no és més que un cinquè regidor de GdT que entra al govern per la porta del darrera. Amb els regidors de Junts al govern, aquesta situació ni es donaria, ni es permetria. En un altre àmbit de coses, el govern municipal ha decidit rebaixar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars. Desde Junts per Teià, som conscients de l’esforç econòmic que suposa pels veïns decidir-se a instal·lar plaques solars d’autoconsum a casa. Fins ara podíem comptar amb una bonificació del 50% de l’IBI, a partir del 2024 només del 25%. El govern municipal diu obertament que els veïns que decideixen instal·lar plaques solars és perquè són rics i s’ho poden permetre, per això ja no cal bonificar-los tant. Seguint aquest argument, es probable que la bonificació desaparegui del tot, i perquè no, fins i tot que apliquin una taxa per instal·lar-les, total, és cosa de rics.


Ajuntamentdeteia