Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Junts per Teià ens oposem al Pressupost Municipal del 2024

En el primer Ple de l’any el Govern de l’Ajuntament de Teià ha aprovat el Pressupost Municipal del 2024 amb el vot en contra de Junts per Teià. Tot i que el Pressupost contempla inversions necessàries, com l’arranjament i neteja de carrers, d’altres són sobredimensionades per les necessitats del poble, com per exemple els 500.000€ de reforma de la nau destinada a la Brigada Municipal o els 405.000€ per als mòduls d’emplaçament temporal on hi haurà la nova seu de la Policia Local. Creiem que es podrien cobrir aquestes necessitats amb projectes molt més econòmics. D’altra banda, una inversió totalment necessària que el Govern no contempla i que Junts per Teià dúiem al programa, és l’ampliació de l’E BM Galamons. Amb les places actuals , i que el Govern no té intenció d’augmentar els propers anys, moltes famílies de Teià hauran d’anar a escoles bressol de les poblacions veïnes. A Junts per Teià, considerem que l’Ajuntament ha de garantir l’accés a l’Escola Bressol Municipal a totes les famílies que així ho sol·licitin , sinó es crea un gran greuge entre les famílies que aconsegueixen plaça i les que no, sobretot des de la implantació de la gratuïtat de l’educació infantil en les escoles bressol públiques. Ens preocupa, també, com s’ha decidit la contractació de nou personal a l’Ajuntament. No perquè no ens sembli necessària, sinó per la falta d’una auditoria o estudi amb dades clares que ho justifiqui, així com la manca d’objectius tangibles que es vulguin assolir amb aquest augment de personal. Junts per Teià continuarem la nostra funció fiscalitzadora de l’actuació del Govern que ens atorga el fet d’estar a l’oposició, però sempre amb la mà estesa per treballar cap al model de poble que esbossàvem en el nostre programa electoral.


Ajuntamentdeteia