Llistat de queixes i suggeriments any 2022

L’Ajuntament ha rebut un total de 54 queixes i suggeriments durant el 2022 mitjançant l'apartat de queixes i suggeriments i les instàncies genèriques que heu presentat i que han obtingut el corresponent registre d’entrada.

Trobareu a continuació un gràfic que recull les queixes més habituals agrupades per àmbits temàtics, així com una visualització de l’ús dels canals d’entrada que s’han utilitzat per obtenir aquesta informació.

A continuació, hi ha una taula amb informació detallada de totes les queixes rebudes i de les accions que ha fet l’Ajuntament a partir de les mateixes.

 


Ajuntamentdeteia