Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 

Butlletí 87   [Juny 2003]

EL NOU CONSISTORI
ERC guanya les eleccions municipals i forma govern amb el PSC.

Andreu Bosch és elegit nou alcalde de Teià.

Amb aquestes ratlles m’adreço públicament per primer cop als teianencs i teianenques a través d’aquest Butlletí municipal. Com a nou alcalde de Teià,voldria agrair el suport d’ERC i del PSC, les dues forces polítiques que el passat14 de juny van donar suport al meu nomenament; però sobretot he de donar les gràcies als electors i electores que han confiat en la candidatura d’ERC que joencapçalava i en el seu programa electoral.Tanmateix, afronto amb il.lusió aquesta enorme responsabilitat, que, naturalment, també vull compartir amb l’electorat de CiU i del PP, sense oblidar aquells quevan optar per no exercir el dret a vot. Des del 14 de juny sóc l’alcalde de Teià, ésa dir, de tots els teianencs i teianenques, sense distinció.
Permeteu-me, però, que faci una referència històrica, que ja vaig apuntar en el meu discurs de presa de possessió. I és que em sento orgullós d’encapçalar elnou govern municipal sota les sigles d’ERC 66 anys després que el darrer alcalderepublicà, l’Amadeu Creus i Rosés (ERC), hagués hagut d’abandonar l’alcaldia per l’arribada de les tropes franquistes el 1937, un alcalde que fou escollit perprimer cop el 14 d’abril de 1931.Però tornem al present i pensem en el futur. Avui em sento tremendament il·lusionat per l’oportunitat de poder desplegar al llarg d’aquesta nova legislaturaun projecte polític de renovació compartit al servei de les persones. Im’envaeix un sentiment de responsabilitat, però estic convençut que amb l’esforç, la dedicació i la professionalitat dels regidors i regidores d’ERC i del PSC amb qui compartiré el govern d’aquests quatre anys podrem afrontar amb garanties d’èxitels reptes polítics i socials que ens esperen des d’una perspectiva d’acostament a les persones i d’arrelament a Teià.Ens esperem grans reptes, al llarg d’aquesta legislatura. La construcció de l’instituta Sant Berger; la rehabilitació de can Llaurador com a biblioteca pública; desencallar el projecte de la plaça de Catalunya, que serveixi per a traslladar els serveissanitaris municipals i crear una infraestructura de serveis per a la gent gran, amés de preveure una de les bosses d’aparcament que hauran de facilitar la mobilitat urbana i afavorir l’impuls del comerç local, juntament amb els projectesde noves zones d’aparcament com la de can Bassols o la de can Llaurador; larevisió del Pla general d’ordenació urbana, a través de mecanismes de participació ciutadana, que inclogui un Pla de mobilitat local, el catàleg del patrimoni històrici arquitectònic; l’impuls de l’habitatge social, amb reserves d’apartaments delloguer per als joves, i tants d’altres projectes engrescadors.
Però també compto, naturalment, amb l’esforç, la dedicació i la professionalitat dels regidors i regidores electes de CiU i del PP, perquè la bona gestió d’unajuntament com el nostre no només depèn de l’equip de govern sinó també de latasca de control i seguiment de les forces polítiques de l’oposició. Sóc conscient que amb el govern municipal amb què iniciem aquesta legislatura, amb el suportd’ERC i del PSC, representem directament una majoria de l’electorat, però esticigualment convençut que hem de saber governar per a tot el poble, també per a l’electorat que ha confiat en CiU com a segona força política més votada, sense oblidar els que han donat la confiança al PP; i també ho hem de fer per a aquellsque malauradament encara no tenen reconegut el dret de vot o per a aquells, més menuts, que encara no tenen la majoria d’edat per exercir-lo. Gràcies.

Visca Teià,

visca la gent de Teià i

visca Catalunya

 

Ajuntamentdeteia